LiikenneturvallisuusTechnology

02 / 2017 Tiedote 4.12.2017

VR Safe tuo VR (Virtual Reality)-tekniikan maallikoiden ensiapukoulutuksiin ensimmäisenä Suomessa

Nyt se on julkista. Vielä vuosi sitten mielessä pyöri yhtälö, joka kaipasi ratkaisua. Syntyi idea, joka ratkaisisi tämän yhtälön. Löytyi yhteistyökumppanit, jotka olivat valmiita viemään idean kanssamme käytäntöön. Nyt kun ensimmäinen VR Safe -tuote on valmis, haluamme jakaa sen myös muille. Uskomme, että monella taholla pohditaan samaa yhtälöä ja VR Safe voi olla ratkaisu myös heille.

Tässä tiedotteessa kerromme, mistä on kyse ja avaamme taustaa, miten VR Safe syntyi.

 

Taustaa

Liikenne on toimintaympäristö, jossa me kaikki joudumme viettämään paljon aikaamme matkalla töihin, kouluun, harrastuksiin, lomalle…

Vuonna 2015 Suomessa tapahtui n.95 000 liikennevakuutuksista korvattua vahinkoa liikennevahinkotilaston mukaan. Liikenneviraston tilastot puolestaan kertovat, että vuonna 2016 tapahtui kaikkiaan 2473 poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta Suomen maanteillä. 3232 henkilöä loukkaantui ja 192 henkilöä menehtyi liikenneonnettomuuden seurauksena.

Turvallista toimintaa onnettomuuspaikalla opetetaan mm autokouluissa, ammattikuljettajien koulutuksissa ja ensiapukoulutuksissa. Pelkästään SPR:n koulutuskonseptin mukaisen ensiapukoulutuksen suorittaa n 120 000 kansalaista vuodessa.

Kansalaisilla on velvollisuus pysähtyä auttamaan kolaripaikalle, mutta valitettavan moni ajaa silti ohi pysähtymättä. MTV uutisoi 28.11.2017, että LähiTapiolan syys-lokakuussa teettämän kyselyn mukaan jopa 52% kyselyyn vastanneista koki, ettei uskaltaisi toimia ensiapua vaativassa tilanteessa.

Voisiko VR-tekniikalla luotu immersiivinen kokemus onnettomuuspaikalle pysähtymisestä auttaa oppimaan yksinkertaisia auttamisen periaatteita ja samalla madaltaa kynnystä pysähtyä auttamaan oikeassa hätätilanteessa? Meidän mielestämme voi. Tämä mielipiteemme on vahvistunut kuluneen syksyn aikana saatujen kokemuksien myötä, kun olemme pilotoineet VR Safe -koulutuskonseptin käyttöä osana ensiapukursseja.

Mikä on VR Safe?

VR Safe on kahden pitkän linjan ensiapukouluttajan luoma koulutuskonsepti. VR Safen kanssa voi opetella turvallisesti virtuaaliympäristössä, miten toimitaan tosielämän hätätilanteissa.

VR Safe yhdistää modernin VR -teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä kokemuksellisen oppimisen. Se on havainnollistava koulutustyökalu, joka tuo VR -teknologian tavallisille kansalaisille suunnattuihin ensiapukoulutuksiin ensimmäisenä Suomessa.

Mistä VR Safe sai alkunsa?

Ensiavun kouluttamisessa pyritään perinteisesti luomaan mahdollisimman aitoja harjoitustilanteita, mutta simulaatiot vastaavat harvoin todellisia hätätilanteita. Toisaalta koulutustilat ovat usein rajalliset realististen harjoitusten järjestämiselle. Kouluttajat etsivätkin jatkuvasti keinoja, miten auttamistilanteita voitaisiin havainnollistaa ja tuoda konkreettisesti esiin seikkoja, mitä oikeissa tilanteissa tulisi muistaa ja huomioida. Parhaidenkin harjoitusten jälkeen esiin nousee usein sama kysymys ”nyt tuntuu, että osaan, mutta tämähän olikin vain harjoitus…  miltä se oikea tilanne tuntuu ja miten reagoin, jos joudun oikeasti onnettomuustilanteeseen…?”

VR -tekniikka tuo mahdollisuuden saada paitsi kokemuksellinen, myös realistinen ulottuvuus mukaan koulutukseen. VR Safe on siis syntynyt sekä kouluttajien, että koulutettavien tarpeesta.

VR Safe Car Crash

Ensimmäinen VR Safe-tuotanto, Car Crash vie katsojan keskelle liikenneonnettomuustilannetta. Tiedotteen alussa kerrottiin hieman tilastotietoa liikenneonnettomuuksien yleisyydestä. Toisaalta toimme esiin, miten moni kokee vaikeaksi pysähtyä tilanteeseen auttamaan, vaikka jopa laki niin velvoittaa. Kolmanneksi, hyvin monen ensiapukoulutuksen perussisältöön kuuluu toiminta liikenneonnettomuustilanteessa.  Nämä olivat tärkeimmät syyt, miksi ensimmäisen tuotteemme aiheeksi valikoitui liikenneonnettomuustilanne.

Pukemalla VR-lasit silmille pääsee havainnoimaan tilannetta ensimmäisen paikalle pysähtyvän auttajan silmin. Kokemuksesta on pyritty saamaan mahdollisimman autenttinen ja aidon tuntuinen. Katsoja tekee havaintoja ja tilaa on jätetty myös omille oivalluksille. Kokemuksen jälkeen keskeiset asiat palautetaan mieleen opetuskysymysten avulla. Purkukeskustelu ammattitaitoisen kouluttajan ohjaamana viimeistelee oppimiskokemuksen.

VR Safe Car Crash on toteutettu modernilla 360 -kuvaustekniikalla. Tämä oli kuvaushetkellä tietääksemme ensimmäinen käsikirjoitettu, useasta eri kohtauksesta koottu 360-videotuotanto Suomessa.

Kenelle?

VR Safe koulutuskonseptia on pilotoitu kuluvan syksyn aikana osana ensiapukoulutuksia sekä erilaisissa teemapäivissä työpaikoilla. Käyttökokemukset ovat olleet innostuneita. Kokeilun myötä on varmistunut, että VR Safe -kokemuksesta hyötyvät paitsi maallikot, myös ammattilaiset. Esimerkiksi he, jotka tulevat kolaripaikalle viranomaisena. Kokemusvideon kautta vaikkapa poliisin tai ensihoitajan on mahdollista saada käsitys siitä, millainen onnettomuustilanne voi olla kokemuksena maallikon silmin. VR Safe on ensisijaisesti koulutustyökalu, joka on suunniteltu kouluttajille, jotka käsitelevät koulutuksissaan aiheina ensiapua, liikenneturvallisuutta tai vaikkapa henkistä tukea traumaattisen kokemuksen jälkeen.

360 -kokemusvideo sopii myös tilaisuuksiin, joissa halutaan nostaa liikenne- ja työmatkaturvallisuus esiin. Kokemus auttaa myös autoilijaa ajattelemaan omaa ennakkovarautumistaan hätätilanteisiin. Eli VR Safe kokemusta voivat hyödyntää myös erilaisten teemapäivien ja tapahtumien järjestäjät.

Lisätietoja tähän tiedotteeseen antavat Kaisa Telilä ja Hanna Immonen, VR Safen perustajat. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *