KoulutusVirtuaalitodellisuus

03 / 2018 VR opetuksessa

Virtuaalitodellisuus (VR) ja immersiivinen video avaavat uusia mahdollisuuksia koulutukseen ja opetukseen. Virtuaalitodellisuus ja sen avaamat mahdollisuudet on tiedostettu jo 1980-luvulta lähtien, mutta vasta aivan viime vuosina se on tullut suuren yleisön ulottuville ja viihdekäytön lisäksi yhä enenevässä määrin hyötykäyttöön valjastettavaksi työkaluksi. 360 videokuvaus kehittyy VR-tekniikan rinnalla ja näiden tekniikoiden avulla luodaan katsojille kokemuksia ja kokeillaan immersiivisen tarinankerronnan mahdollisuuksia.

Oikein hyödynnettynä VR-tekniikalla voidaan luoda voimakkaita ja mieleenpainuvia kokemuksia.  Niiden avulla voi havainnollistaa asioita ja auttaa ihmisiä ymmärtämään ja oppimaan. Koulutuksen ja opetuksen alalla rohkeilla kokeiluilla ja uusilla ideoilla voidaan saavuttaa upeita kokemuksia. Sisällön tuottajien tulee kuitenkin käyttää harkintaa,  jotta ”WAU- ja HUI- kokemuksista” ei tule itseisarvoja. Oikein käytettyinä ne kuitenkin tehostavat ja tukevat loistavasti opeteltavan asian sisäistämistä.

Kun lähdimme suunnittelemaan omaa VR Safe  Car Crash -opetustyökaluamme kaikille kansalaisille kohdennettuihin ensiapukoulutuksiin, tavoitteenamme oli että kolarikokemus
– olisi mahdollisimman realistinen
– olisi kaikkien katsottavissa
– madaltaisi kynnystä pysähtyä oikealle onnettomuuspaikalle.

Onnettomuustilanne on dramaattinen jo itsessään. Esimerkiksi veren ja realistiselta näyttävien vammojen näkeminen toisi taatusti sisältöön lisää voimakkaita tuntemuksia ja kokemuksia. Mutta tukisiko se oppimista Helpottaisiko se pysähtymistä oikealle onnettomuuspaikalle? Auttaisiko se ihmistä oppimaan onnettomuuspaikalla toimimisen periaatteita? Vai kuluisiko katselijalla kaikki energia lounaan pitämiseen sisällään kokemuksen ajan? Muistaisiko oppija, mitä lisäonnettomuuden vaaroja tilanteeseen liittyi, tai missä vaiheessa hälytettiin apua paikalle?

Tulimme sisällön tuotannossa siihen lopputulokseen, että tilanteesta tehtiin mahdollisimman autenttinen, jotta kokemus tuntuisi aidolta. Mutta tietyt asiat jätimme kuitenkin katsojan oman mielikuvituksen varaan. Tavoitteemme oli, että virtuaalinen kokemus tukisi katsojan oppimista.

Luethan myös artikkelimme 02 / 2018, jossa kerroimme VR-kokemuksesta osana kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta.